Prevente

Haptonomische – massage

Is de wetenschap van de tast, het gevoel en het gevoelsleven in de ruimste zin van het woord. Er zijn bepaalde wetmatigheden in de reactie van de mensen op aanraken. ‘Hapsis’ is het Griekse woord voor ‘het gevoel’, zowel vanuit de tast bezien als vanuit de gevoelsbeleving. ‘Nomos’ is het Griekse woord voor ‘regel’, ‘wet’, ‘leer’. Daarnaast komt ‘hapto’ vanuit het Griekse ‘haptein’. Homerus gebruikt deze term al voor ‘helend aanraken, gezond maken, heel maken’. De authentieke Haptonomie staat voor een benaderingswijze waarbij de ontmoeting in wederkerigheid centraal staat.

Wij geven haptonomie aan mensen die weer in beter contact met lichaam en geest en volen willen komen. Daar zijn meerder behandelingen voor nodig. De vertrouwensrelatie ia belangrijk tijdens ons werk. Zeker met de haptonomische behandelingen geeft dat verdieping aan de samenwerking van de behandeling. We geven deze behandeling o.a. bij mensen met een burn out / psychische problemen / na een trauma/ aan mensen die het contact met het lichaam verloren zijn en in  ‘hun hoofd leven ‘/ …