Massage bij kanker

Massage bij kanker.

De nadruk bij deze vorm van masseren ligt op aanraking met Liefde, een positieve ervaring die uw lichaam voedt en het zelf herstellend vermogen activeert. U ervaart het  weer genieten van uw lichaam, het lichaamsbewustzijn zal verruimen, even uit de medische molen waarin de aanrakingen over het algemeen functioneel is, gericht op de ziekte. Massage helpt het contact met en het vertrouwen in het lichaam herstellen. Massage reduceert stress waardoor de geestelijke en emotionele draag- en veerkracht vergroten tijdens het hele proces. Massage kan symptomen als pijn, misselijkheid, vermoeidheid, slapeloosheid, angst, eenzaamheid, sociale isolatie, stress en depressie verminderen.

Massage geeft geen genezing maar verbetert de kwaliteit van leven. Het kan in alle fasen van het ziekteproces gegeven worden: voor, tijdens en na de behandelingen, en ook in de palliatieve/terminale fase.

Massage bij kanker is een gespecialiseerde vorm van masseren, binnen de praktijk zijn enkele masseurs hiervoor geschoold: Frank Boers , Monica Wilhelm, Jacqueline Hopstaken.